ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Национален рамков договор (НРД)

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г.

Издаден от министъра на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 23 от 17 март 2017 г. В сила от 1 април 2017 г.

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.

Издаден от министъра на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г. В сила от 1 април 2017 г.

Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa

Решение № РД-НС-04-7-1 от 11 януари 2017 г. за изменение и допълнение на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 25 от 2016 г.). Издадено от министъра на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г. В сила от 1 януари 2017 г.

Не пропускайте

Коментари