Законодателство

Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa

Обн., ДВ, бр. 25 от 31 март 2016 г.

Не пропускайте

Коментари