Състояния и заболявания

Хронични миелопролиферативни заболявания

Синоними: Миелопролиферативен синдром (MPS)

Това са моноклонални заболявания на миелоидните стволови клетки с автономна пролиферация на един или повече клетъчни редове (левко-, еритро-, тромбоцитопоеза). Понятието хронични миелопролиферативни заболявания обхваща четири заболявания:

  • Хронична миелолевкоза (CML)
  • Polycythaemia vera (PV)
  • Есенциална тромбоцитоления(ЕТ)
  • Osteomyelosclerosis (OMS)

Характерни особености:

  • В началния стадий и трите клетъчни реда могат да бъдат увеличени (левко-, еритро- , тромбоцитоза). Обща черта е увеличаването на базофилните гранулоцити. В резултат на повишения клетъчен кръговрат се стига до хиперурикемия.
  • Спленомегалията е честа и типична находка.
  • Съществува тенденция към фиброзиране и склерозиране на костния мозък.
  • Може да се стигне до възникване на екстрамедуларно кръвотворене (в черния дроб, слезката, лимфните възли) - редовна находка при остеомиелосклероза.
  • Възможно е развитието на терминална бластна криза, която по-нататък протича като остра левкоза (например при CML, по-рядко при другите три заболявания).
  • Възможно е терапевтично повлияване с алфа-интерферон.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари