Състояния и заболявания

Чернодробни заболявания по време на бременността

Независещи от бременността чернодробни заболявания:

  • Предварително съществуващи или новопоявили се (например вирусен хепатит)

Чернодробни заболявания, специфични за бременността:

  • Идиопатична жълтеница по време на бременността. Синоними: доброкачествена рецидивираща холестаза по време на бременност. Честота: 1/2000 - 8000 раждания. В последната трета на бременността при наличие на фамилно предразположение може да се стигне до лека интрахепатална холестаза със сърбеж и иктер с билирубин, достигащ до 5 mg/dl. Kacae се за обратимо доброкачествено смущение, което може да рецидивира при нова бременност. Заболяването е безопасно за майката. При детето се наблюдават повишена перинатална смъртност (10%). Повишена е и честота на преждевременните раждания (20%) - евент. се налага преждевременно родоразрешаване.
  • Жълтеница при hyperemesis gravidarum: 50% от бременните се оплакват от гадене, в 0,03% от случаите се стига до неспирно повръщане: hyperemesis gravidarum. Билирубинът и трансаминазите могат да се повишат, хистологичната находка показва стеатоза на черния дроб с центро-ацинозни некрози на чернодробните делчета. Прогнозата е добра, не се налага лечение.
  • Жълтеница при ЕРН-гестоза и еклампсия. ЕРН-синдромът се характеризира с появата на отоци ("edema"), протеинурия, хипертония между 20-тата гестационна седмица и 1-вата постпартална (синоним: ИБХ = индуцирана от бременността хипертония). Когато към тази симптоматика се прибавят гърчове и/или кома, се говори за еклампсия. За детето и майката съществува повишен риск! (смъртността е повишена) Честота: Обхваща 5% от бременните, особено първескините и жените с предшествуваща хипертония. Черният дроб е засегнат в 20% от случаите на ЕРН-гестоза и в 80% от случаите на еклампсия. Причините са неизвестни. Лабораторни данни: Налице са повишени трансаминази, алкална фосфатаза, билирубин; протеинурия. Хистологично: Откриват се тромби в клоновете на порталната вена, хеморагични чернодробни некрози (освен това и бъбречни увреждания, а при еклампсия - и мозъчен оток). Особена форма на протичане е т.нар. "HELLP-syndrom": haemolisis, elevated liver function tests, low platelet counts (т.е. хемолиза, повишени трансаминази, тромбоцитопения). Диференциална диагноза: Остра стеатоза на черния дроб при бременност. Лечение: Незабавно родоразрешаване, симптоматично лечение
  • Остра стеатоза на черния дроб при бременност: Това е много рядко заболяване (1:1 млн. бременности) и се развива след 30-тата гестационна седмица. Причинява висока смъртност (30 - 70%). Етиологията е неизвестна. Важно!: Чернодробната биопсия обикновено е противопоказана поради склонността към хеморагична диатеза! Клинична картина: фулминантна чернодробна недостатъчност с жълтеница, повръщане, сомнолентност. Усложнения: Консумативна коагулопатия, шок, бъбречна недостатъчност, чернодробна недостатъчност. Лечение: Незабавно родоразрешаване, симптоматично лечение. При фулминантна чернодробна недостатъчност евентуално се провежда чернодробна трансплантация.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари