Състояния и заболявания

Чернодробна енцефалопатия и чернодробна кома

Синоними: порто-системна енцефалопатия, порто-кавална енцефалопатия (ПСЕ)

Етиология

Чернодробна цироза с различна генеза

Патогенеза

Налице е недостатъчно неутрализиране на токсичните за централната нервна система (ЦНС) вещества в черния дроб (амоняк, меркаптан, феноли, мастни киселини, гама-аминомаслена киселина = ГАМК), вследствие:

  • Чернодробна недостатъчност в рамките на чернодробната цироза
  • Частично отклоняване на кръвта от черния дроб (през колатералите и евентуално шънтова операция) - оттук и названието порто-кавална енцефалопатия

Отключващи фактори за влошаването на ПСЕ с опасност от развитие на чернодробна кома са:

  • Повишено образуване на амоняк в червата:
    • След стомашно-чревни (например от вариците) кръвоизливи (1000 ml кръв = 200 g белтък)
    • След приемането на богата на белтъци твърда храна и/или запек
  • Усилена дифузия на свободен амоняк към мозъка при алкалоза
  • Повишен белтъчен катаболизъм при инфекции, придружени с фебрилитет
  • Ятрогенно: лечение с бензодиазепини и други седативни средства, аналгетици, прекалено интензивно диуретично лечение с хиповолемия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари