Състояния и заболявания

Камерни екстрасистоли

На английски език: venticular extrasystoles (VES)

Етиология на камерните екстрасистоли

  • Простите камерни екстрасистоли (VES) се появяват и у здрави лица, провокиращи фактори са вегетативна лабилност, емоционално напрежение, повишен вагусов тонус (с обусловени от брадикардията камерни екстрасистоли), преумора, употреба на алкохол, кофеин, никотин.
  • Органични заболявания на сърцето, например исхемична болест на сърцето, кардиомиопатия и др.
  • Причини извън сърцето: калиев дефицит (например в резултат на диуретична терапия), предозиране с дигиталис, симпатомиметици, антиаритмични средства, синдром на Roemheld (раздут корем с повишено налягане върху диафрагмата като причина за сърдечни оплаквания), хипертиреоидизъм.

Първичната зона на възбуждение е разположена под мястото, на което снопчето на Хис се разделя. По правило синусовият възел не се възбужда ретроградно, поради което синусовият ритъм остава ненарушен в резултат на това компенсаторната пауза след екстрасистолата е пълна (пациентът я усеща като прескачане на сърцето), тъй като синусовият импулс заварва камерния миокард в рефрактерен период. Само при синусова брадикардия камерата може да бъде отново в състояние да се възбуди, така че не се стига до отпадане на нормалния сърдечен цикъл (интерполирани или интерпонирани екстрасистоли /ES/).

Препоръчано за Вас

Коментари