Състояния и заболявания

Камерни екстрасистоли

Синоними: вентрикуларни екстрасистоли, прескачания на сърцето
На английски език: ventricular extrasystoles (VES), premature ventricular contractions/complexes (PVCs), ventricular premature contractions/complexes (VPCs), ventricular premature beats (VPBs)

Съдържание

Първичната зона на възбуждение е разположена под мястото, на което снопчето на Хис (His) се разделя. По правило синусовият възел не се възбужда ретроградно, поради което синусовият ритъм остава ненарушен и в резултат на това компенсаторната пауза след екстрасистолата е пълна (пациентът я усеща като прескачане на сърцето), тъй като синусовият импулс заварва камерния миокард в рефрактерен период. Само при синусова брадикардия камерата може да бъде в състояние отново да се възбуди, така че не се стига до отпадане на нормалния сърдечен цикъл (интерполирани или интерпонирани екстрасистоли (ES)).

Камерна екстрасистола

Бигеминия

Не пропускайте

Коментари