Състояния и заболявания

Чревна непроходимост (илеус) в детската възраст

На латински език: Ileus
На английски език: Ileus

Съдържание

 1. Чревна непроходимост (илеус) в детската възраст
 2. Обтурационен илеус
 3. Странгулационна чревна непроходимост
 4. Инвагинация

Чревната непроходимост бива вродена и придобита.

Придобитата чревна непроходимост в детската възраст има характерни особености.

Класификация

 • Механична чревна непроходимост
  • обтурационна
  • странгулационна
  • инвагинация (съчетание на обтурационна и странгулационна непроходимост)
 • Динамична чревна непроходимост
  • паретична
  • спастична

Не пропускайте

Коментари