Състояния и заболявания

Чревна непроходимост (илеус) в детската възраст

На латински език: Ileus
На английски език: Ileus

Съдържание

 1. Чревна непроходимост (илеус) в детската възраст
 2. Обтурационен илеус
 3. Странгулационна чревна непроходимост
 4. Инвагинация

Чревната непроходимост бива вродена и придобита.

Придобитата чревна непроходимост в детската възраст има характерни особености.

Класификация

 • Механична чревна непроходимост
  • обтурационна
  • странгулационна
  • инвагинация (съчетание на обтурационна и странгулационна непроходимост)
 • Динамична чревна непроходимост
  • паретична
  • спастична

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари