Състояния и заболявания

Язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника

Синоними: Пептична язвена болест
На латински език: Ulcus ventriculi et duodeni
На английски език: Gastric, duodenum (or peptic) ulcer

Определение

Ерозия: дефект на стомашната лигавица, който не преминава muscularis mucosae. Ерозиите често са множествени и могат да доведат до дифузни кръвотечения (хеморагични ерозии).

Язва: тя представлява локализиран дефект, който преминава границата на lamina musculari mucosae. Често засяга и дълбоко разположените слоеве.

Важно!: Слоевете на стомашната лигавица (отвътре навън) са:

  • Мукоза (лигавица) с три ламини (пластинки):
    • L. epithelialis
    • L. propria
    • L. muscularis mucosae
  • Субмукоза (подлигавичен слой)
  • Мускуларис (мускулен слой) с три подслоя
  • Субсероза и сероза

Не пропускайте

Коментари