Състояния и заболявания

Лайшманиоза

На английски език: Leishmaniasis

Съдържание

 1. Лайшманиоза
 2. Биологичен цикъл и преносители
 3. Висцерална лайшманиоза
 4. Етиология на висцералната лайшманиоза
 5. Епидемиология на висцералната лайшманиоза
 6. Патогенеза и патоанатомия на висцералната лайшманиоза
 7. Клинична картина на висцералната лайшманиоза
 8. Усложнения на висцералната лайшманиоза
 9. Диагноза на висцералната лайшманиоза
 10. Лечение на висцералната лайшманиоза
 11. Прогноза и профилактика на висцералната лайшманиоза
 12. Кожна лайшманиоза
 13. Епидемиология на кожната лайшманиоза
 14. Етиология на кожната лайшманиоза
 15. Патогенеза и патоанатомия на кожната лайшманиоза
 16. Клинична картина на кожната лайшманиоза
 17. Диагноза на кожната лайшманиоза
 18. Диференциална диагноза на кожната лайшманиоза
 19. Лечение на кожната лайшманиоза
 20. Кожно-лигавична лайшманиоза
 21. Клинична картина на кожно-лигавичната лайшманиоза
 22. Лечение на кожно-лигавичната лайшманиоза

Обща характеристика на лайшманиозите

Лайшманиозите са група трансмисивни протозойни инвазии, засягащи кожата и вътрешните органи на човека и някои диви и домашни животни.

Класификация

Според локализацията и клиничното протичане лайшманиозите се подразделят на:

 • Висцерална: засягаща предимно вътрешните органи - слезка, черен дроб, лимфни възли, костен мозък
 • Кожна: с поражение на кожата и по-рядко на лигавиците

Всяка от тези групи включва различни нозологични единици с неголеми различия в клиничната картина, епидемиологията, географското разпространение, а също така и по някои биохимични и имунологични показатели.

Различават се три вида лайшманиози:

 • Висцерална лайшманиоза
 • Кожна лайшманиоза (кожна лайшманиоза на новия свят и кожна лайшманиоза на стария свят)
 • Кожно-лигавична лайшманиоза

Автор(и): проф. д-р Петър Петров, дмн ; д-р Григор Филипов дмн

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари