Състояния и заболявания

Язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника

Синоними: Пептична язвена болест
На латински език: Ulcus ventriculi et duodeni
На английски език: Gastric, duodenum (or peptic) ulcer

Патогенеза

За разбирането на патогенезата на язвената болест историческо значение имат следните теории за патогенезата на язвената болест:

 • Травматичната теория на L. Aschoff
 • Пептичната теория на Cl. Bernard
 • Невровегетативна теория на B. Bergman
 • Нервнорефлекторната теория на R.Rossie
 • Кортиковисцералната теория на К.Быков и И.Курцин
 • Хормоналната теория на S. Gray
 • Имунната теория на П.Сапроненков и др.

Обединяващо звено на съвременните схващания за улцерогенезата е концепцията за нарушено равновесие между защитните и агресивни фактори.

Нарушава се равновесието между агресивните фактори и защитните механизми на стомашната лигавица

 • Агресивни фактори:
  • Ендогенни: солна киселина и пепсин ("пептично заболяване"), жлъчка
  • Екзогенни: стрес, тютюнопушене, нестероидни противовъзпалителни средства, кортикостероиди, Helicobacter pylori (HP)

Важно!: без наличието на киселинност и HP не е възможно развитието на язва!

 • Защитни фактори:
  • Слузно-бикарбонатна секреция
  • Регенерация на епитела
  • Микроциркулацията

Простагландините играят ключова роля в регулацията на защитните механизми. Тютюнопушенето и нестероидните противовъзпалителни средства подтискат синтезата на простагландините. У 95% от пациентите с дуоденална язва се открива Helicobacter pylori. Той се доказва и в 75% от пациентите със стоиашна язва, както и при около 50% от здравите над 50 годишна възраст (при което с напредване на възрастта нараства честотата). Хипотеза: причиненият от Helicobacter pylori (HP) гастрит е основното заболяване: язвата е последица от него при предразположени лица.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари