Състояния и заболявания

Чернодробна цироза

На английски език: Cirrhosis (Cirrhosis of the Liver)

Чернодробната цироза представлява разрушаване на делчестата и съдовата структypa на черния дроб с развитие на възпалителна фиброза, образуване на съединително-тъканни септи и регенераторни възли.

Последствията са:

  • Чернодробна недостатъчност
  • Портална хипертензия

Не пропускайте

Коментари