Състояния и заболявания

Хроничен гастрит

На латински език: Gastritis chronica
На английски език: Chronic gastritis

Честота на хроничния гастрит

Разпределение на пациентите с хроничен гастрит

  • Тип A - 5%
  • Тип В - 85%
  • Тип С - 10%

Важно!: Във възрастта над 50 г. 50% от хората имат повърхностен хроничен гастрит от тип В

Не пропускайте

Коментари