Състояния и заболявания

Дефект на междупредсърдната преграда

На латински език: Defectus septi interatriarum
На английски език: Atrial septal defect (ASD)

Патофизиология

Големината на ляво-десния шънт се определя от размера на дефекта и степента на хипертрофия, съответно съпротивлението при пълнене на двете камери. У новородените с физиологична деснокамерна хипертрофия шънтът е малък и при по-голям ASD. B съответствие с обратното развитие на хипертрофията на дясната камера и прогресиране на левокамерната хипертрофия шънтът се увеличава; поради това клиничната симптоматика се появява обичайно едва след 2-та година от живота на детето.

Патофизиологични последствия от ляво-десния шънт:

Обемно претоварване на белодробното кръвообръщение:

  • Реактивна пулмонална хипертония
  • Деснокамерна хипертрофия

Понижаване на сърдечния минутен обем в системното кръвообръщение:

  • Късни усложнения:
    • Необратима пулмонална склероза с фиксирана пулмонална хипертония и десностранна сърдечна недостатъчност
    • Рядко (и късно) обръщане на шънта (дясно-ляв) с централна цианоза (синдром на Eisenmenger)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари