Състояния и заболявания

Вродени сърдечни пороци с ляво-десен шънт

Клинична картина

Водещи симптоми са:

 • Типичната шумова находка, например:
  • При междупредсърден дефект (ASD): систолен шум и фиксирано раздвояване на втори сърдечен тон
  • При малък междукамерен дефект (VSD): груб систолен шум
 • Липса на цианоза:
  • Изключение правят сърдечната недостатъчност и обръщането на шънта
 • Рентгенови белези на усилена белодробна перфузия:
  • Проминираща пулмонална дъга
  •  "Танцуващи" хилусни съдове (скопия)
  • Усилен белодробен рисунък

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари