Състояния и заболявания

Вродени сърдечни пороци с ляво-десен шънт

Лечение

Оперативно затваряне на шънта в кърмаческата, съответно предучилищната възраст. Индикации: ляво-десен шънт > 30% от минутния обем. Противопоказания: фиксирана пулмонална хипертония (Rp/Rs > 0,8)

Прогноза

При навременна операция - нормална продължителност на живота.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари