Състояния и заболявания

Вирусен хепатит Е

На латински език: Hepatitis viralis E

Въведение

Хепатит E не е бил познат като отделна човешка болест до 1980 г. Инфекция с вируса на хепатит E (HEV) обяснява епидемиите от вирусен хепатит в развиващите се страни. Въпреки че човекът се счита за естествен приемник за HEV, антитела към HEV са били открити и при някои животински видове. Като цяло хепатит Е е самоуправляваща се, ограничаваща се вирусна инфекция, последвана от възстановяване. Хронична инфекция не настъпва. Понякога обаче се развива фулминантен хепатит, като смъртността варира от 0.5% до 4.0%. Смъртността е много висока при бременни жени в третото тримесечие (около 25%). Към настоящия момент няма налични ваксини за предпазване от хепатит Е.

Епидемиология

Хепатит Е се разпространява чрез заразена вода или храна. В ендемичните области потреблението на фекално замърсена питейна вода е пораждало епидемии, а приемането на сурови миди е ставало източник на спорадични случаи. Налице е възможност за зоонотично разпространение на вируса, тъй като някои нечовекоподобни примати, прасета, крави, овце, кози и гризачи, са податливи на инфекция. Рисковите фактори за HEV-инфекция са свързани с лошите санитарно-хигиенни условия в големи райони на света и с отделянето на вируса на хепатит Е в изпражненията. Няма доказателства за сексуално пренасяне или предаване чрез кръвопреливане. За разлика от хепатит А (който също се разпространява по фекално-орален път), предаването на вируса на хепатит Е рядко се случва чрез контакт с член от домакинството или сексуален партньор, който е бил заразен. Обичайни контакти – в офиси, заводи или училища, не водят до разпространение на вируса.

Най-високи темпове на инфекцията се появяват в райони, където ниските стандарти на хигиена спомагат за предаване на вируса. Епидемии от хепатит Е са докладвани в Централна и Югоизточна Азия, Северна и Западна Африка, както и в Мексико, особено когато е налице фекално замърсяване на питейната вода. Спорадични случаи на хепатит Е са били докладвани и на други места и серологични изследвания показват глобална дистрибуция на щамове на хепатит Е с ниска патогенност. Единични случаи на хепатит Е се откриват в различни части на света, но обикновено заболяването се открива у индивиди, които са пътували в ендемичните райони.

На вашето внимание

Източник(ци):

Хепактив

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!