Състояния и заболявания

Вирусен хепатит D

На латински език: Hepatitis viralis D

Въведение

Хепатит D (delta) може да възникне при дълготрайно носителство на хепатит В или да възникне по същото време, по което става заразяването с хепатит В. Когато HBV- и HDV-инфекциите се развиват по едно и също време, състояние, наречено коинфекция, след възстановяването само 2 – 5% от пациентите стават хронични носители (наличие на вирус в кръвта им повече от шест месеца след инфекция). Когато HBV-инфекцията се появява първо и е последвана от HDV-инфекция, състоянието се нарича суперинфекция. Това е по-тежката ситуация. Между половин и две трети от пациентите с суперинфекция развиват тежък остър хепатит. В чернодробните клетки има голям брой HBV-вируси, HDV довежда до тенденция да се възпроизвеждат по-активно. Мащабната инфекция и чернодробната недостатъчност са по-чести при суперинфекция.

Епидемиология

HDV-инфекцията се среща по целия свят, но преобладава в Южна Европа, Балканския полуостров, Средния Изток, Южна Индия и част от Африка. Рядко се среща в Далечния Изток (изключвайки Япония) и Южна Америка. Но са докладвани епидемии от хепатит D в басейна на Амазония, Бразилия, Колумбия, Венецуела и екваториална Африка. В тези райони са засегнати децата от бедните райони и смъртността при тях е висока.

На вашето внимание

Източник(ци):

Хепактив

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!