Състояния и заболявания

Вирусен хепатит А

На латински език: Hepatitis viralis А

Въведение

Хепатит А е една от най-древните болести, познати на човечеството. Тя е самоуправляваща се и самоограничаваща се болест. Заболяването води до скоротечен хепатит и смърт само в една малка част от случаите. Въпреки това тя е важна причина за заболеваемост и социално-икономически загуби в много части на света. Разпространението на хепатит А през последните десетилетия бележи голям спад, основно поради повишаване стандарта на живот.

Етиология

Хепатит А се причинява от хепатитния вирус А (HAV), който е един от трите най-чести причинители на вирусни хепатити. Вирусът е изключително устойчив на външни условия. Хепатитният вирус А, съобразно своята морфология и геномна организация, е класифициран в семейство Picornaviridae, първоначално в рода Enterovirus. Впоследствие, поради своите характерни свойства, е обособен в отделен род Hepatovirus, където той е единствен член. Съществува само един серотип на HAV, като на базата на секвениране генома на вируса са идентифицирани четири генотипа при хората – I, II, III и IV, и три – IV, V и VI при маймуните. Хепатитният вирус А има сферична форма и диаметър 27 – 28 nm. Подобно на останалите пикорнавируси, вирионът се формира основно от три протеина – VP1 – 3, получени след разцепването на един полипротеинов прекусор. Хепатитният вирус А по правило не инхибира макромолекулната синтеза. Вирусната репликация е с ниска интензивност, като адаптираните щамове обикновено са силно атенюирани, т.е. способността им за увреждане на чернодробните клетки е силно намалена. Репликацията на HAV се осъществява изключително в черния дроб, в резултат на което нови вирусни частици се ескретират в жлъчката. Вирусът се екскретира с изпражненията на инфектираните лица за една до две седмици преди и най-малко седмица след началото на симптомите на болестта. Увреждането на хепатоцитите под въздействието предимно на имунната система се изразява в дифузен възпалителен процес на черния дроб, хепатоцелуларна некроза и мононуклеарни възпалителни инфилтрати. Успоредно с тези промени още в началото на болестта хистологично се установяват и регенераторни процеси.

На вашето внимание

Източник(ци):

Хепактив

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!