Състояния и заболявания

Кандидоза (Кандида-микози) на кожата и лигавиците

На английски език: Candidiasis, Candidosis, Moniliasis, Thrush, Candidosis mucosae oris, Soor, Candida stomatitis, Denture stomatitis, Angulus infectiosus, Perline, Candida colpitis, Vaginal trush, Candida balanitis, Balanopostitis candidomycetica, Candidosis intertriginosa, Candida paronychia et onychia

Кожните микози са едни от най-често срещаните кожни заболявания. Причинители са микроскопични гъбички. Те не съдържат хлорофил и не притежават способност да фотосинтезират, поради което живеят само като паразити или сапрофити.

Гъбите наброяват около 100 000 вида и са разпространени навсякъде в заобикалящата ни среда. Повечето от тях са сапрофити и играят важна роля в кръговрата на веществата в природата. Сравнително малка част от тях имат приложение в бита, участвайки във ферментацията на алкохола, хляба, в пивоварната индустрия, производството на антибиотици и др.

Класификация

Медицински значимите гъби могат да бъдат обединени в три групи – дерматофити, дрожди и плесени. Всяка група причинява клинично ясно обособени заболявания.

Candida albicans
Главният причинител на гъбични инфекции у човека са дрождите от рода Candida и рода Malassezia

Дрождите са единствените гъби, които са обичайни сапрофити по кожата и лигавиците на човешкото тяло. Независимо от това много от тях могат да бъдат потенциални патогени. Те са главният причинител на гъбични инфекции у човека. Досега са описани 56 рода с 489 вида дрожди, разпространени в почвата, растенията, много животни и човека. От тях поне 25 рода и 267 вида се изолират постоянно или временно от човека. Главно място сред тях заемат дрождите от рода Candida и рода Malassezia.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!