Състояния и заболявания

Кандидоза (Кандида-микози) на кожата и лигавиците

На английски език: Candidiasis, Candidosis, Moniliasis, Thrush, Candidosis mucosae oris, Soor, Candida stomatitis, Denture stomatitis, Angulus infectiosus, Perline, Candida colpitis, Vaginal trush, Candida balanitis, Balanopostitis candidomycetica, Candidosis intertriginosa, Candida paronychia et onychia

Лабораторна диагностика на кожно-лигавичната кандидоза

Лабораторните методи за диагностика на Candida-инфекциите на лигавицата и кожата могат да се разделят на две групи – конвенционални и модерни.

Конвенционални методи са микроскопия (светлинна, фазово-контрастна, флуоресцентна, методи с оцветяване), културални методи и методи за видова идентификация на дрождите.

Към модерните методи се включват имунологичните изследвания (за търсене на кандиден антиген и антикандидозни антитела), аналитичните изследвания (за откриване на метаболитни продукти на дрождите и компоненти на дрождевата стена) и амплификацията на кандиден геном чрез полимераза верижна реакция.

Директното микроскопско изследване дава представа за наличието на дрожди, тяхното количество, както и установява различните морфологични форми – бластоспора, псевдомицел, истински мицел или герминативна тръба. Това ни насочва косвено и за фазата на инфекциозния процес. Този метод на може да идентифицира вида. Препаратите от лигавица могат да се наблюдават директно или след размиване с дестилирана вода, а препаратите от кожа и нокти трябва да се просветляват допълнително с 10 – 30% КОН. Флуоресцентният микроскопски метод се базира на способността на някои флорохромни съединения да се свързват с полизахаридите с бета-конфигурация на дрождевата стена. При облъчване с ултравиолетова светлина с дължина на вълната под 400 nm тези съединения светят в жълто-зелено и визуализират структурите, с които са свързани. Оцветяването по Gram и с метиленово синьо имат приложение при микроскопската диагноза на кандидозата на половите органи, тъй като чрез тези методи могат да се визуализират и причинителите на други инфекциозни заболявания на тази област.

Културалното изследване е вторият подход в диагностиката на кожно-лигавичната кандидоза. При негативно микроскопско изследване посявката е с диагностична стойност, а при положително тя е етап от диагностичния процес. Най-удачна за културална диагностика е класическата среда на Sabouroud. При посявка на нея дрождите растат добре на стайна температура за 48 часа. При посявка от лигавици могат да се приложат и някои модерни полуколичествени или количествени методи. Те са по-трудоемки, но дават възможност да се разграничат носителство, колонизация и инфекция.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!