Състояния и заболявания

Кандидоза (Кандида-микози) на кожата и лигавиците

На английски език: Candidiasis, Candidosis, Moniliasis, Thrush, Candidosis mucosae oris, Soor, Candida stomatitis, Denture stomatitis, Angulus infectiosus, Perline, Candida colpitis, Vaginal trush, Candida balanitis, Balanopostitis candidomycetica, Candidosis intertriginosa, Candida paronychia et onychia

Кожно-лигавична кандидоза

Синоними: Candidiasis, Candidosis, Moniliasis, Thrush

Кожно-лигавичната кандидоза е инфекция на гладката кожа и лигавиците, причинена от дрождеподобните диморфни гъби от рода Candida. Candida albicans e най-разпространеният вид.

Етиология

Освен у човека дрождите от рода Candida се откриват постоянно или епизодично у множество животински организми от различни класове. Освен от човека и животните дрождите от рода Candida могат да се изолират от обкръжаващата среда – храна, въздух, подове, различни предмети, по-често в болнични помещения, особено в такива, в които пребивават болни с кандидозни инфекции.

Интертригинозните пространства, както и местата на мацерация, са колонизирани в по-висока степен в сравнение с гладката кожа
Интертригинозните пространства, както и местата на мацерация, са колонизирани в по-висока степен в сравнение с гладката кожа

Най-честият начин на инфектиране при човека е ендогенният. Кандидозата се развива у предразположени лица поради свръхразмножаване на тяхната собствена флора. Носителството на дрожди от рода Candida у здрави лица е обичайно, като варира в зависимост от мястото на взимане на пробата, сезона, хранителните навици, начина на обличане, здравословното състояние на лицето в момента. Колонизацията с дрожди на оралната лигавица варира от 13 до над 76% според данни на различни автори. Носителството в аноректалния тракт варира от 8 до 60%, а във влагалището – от 8 до 76%. Изолирането на дрожди от гладката кожа е в много по-ниска степен поради по-неблагоприятните условия за живот на дрождите по нея. Интертригинозните пространства, както и местата на мацерация, са колонизирани в по-висока степен.

Съществуват редица предразполагащи фактори за развитието на кандидозна инфекция на кожата и видимите лигавици. Локални предразполагащи фактори са високата влажност, мацерацията, предшестващо локално кортикостероидно или антибиотично лечение, прилагане на медикаменти под оклузия. Като системни фактори значение имат различни форми на имунен дефицит, захарен диабет, увредено общо състояние, бременност, системно приложение на кортикостероиди, антибиотици, контрацептиви.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!