Състояния и заболявания

Кандидоза (Кандида-микози) на кожата и лигавиците

На английски език: Candidiasis, Candidosis, Moniliasis, Thrush, Candidosis mucosae oris, Soor, Candida stomatitis, Denture stomatitis, Angulus infectiosus, Perline, Candida colpitis, Vaginal trush, Candida balanitis, Balanopostitis candidomycetica, Candidosis intertriginosa, Candida paronychia et onychia

Кандидоза на кожата, кандидозно интертриго

Синоними: Candidosis intertriginosa

Определение

Възпалително заболяване, ангажиращо големите гънки на тялото, причинено от дрожди от рода Candida.

Етиология

Candida albicans (95% от случаите), Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida glabrata. Candida albicans и Candida tropicalis се откриват нормално в интертригинозните области. Под влияние на мацерацията и оклузията безсимптомното носителство може да премине в клинично проявено заболяване./p>

Клинична картина

При прилагане на локални кортикостероиди, както и при разчесване, кандидозното интертриго може да наподоби дерматофитни лезии или екзема
При прилагане на локални кортикостероиди, както и при разчесване, кандидозното интертриго може да наподоби дерматофитни лезии или екзема

Процесът се характеризира с наличие на остър или хроничен сърбящ обрив, представен от еритем, везикулация, папули, които се сливат и образуват еритемни лезии с неправилни граници. Класическата картина може да се промени при прилагане на локални кортикостероиди или разчесване. В тези случаи кандидозното интертриго може да наподоби дерматофитни лезии или екзема.

  • Erosio interdigitalis candidomycetica

    Засягането на интердигиталните пространства се проявява с малко по-различен обрив. Засегнатото междупръстие е силно еритемно, може да има фисури, а по периферията е налице белезникав десквамиран епител. Интердигиталната кандидоза често може да се асоциира с паронихия.

  • Napkin candidosis (diaper candidosis)

    Това е класически пример за кандидозно интертриго при бебета. Заболяването засяга интертригинозните аногенитални области, там, където мацерацията от урината и оклузията от пелените са най-силни. Клинично се наблюдават силен еритем и дребни субкорнеално разположени пустули. Лезията е с неправилни очертания. Понякога в близост се наблюдават сателитни лезии. Неправилно проведена терапия с кортикостероиди или антибиотици стимулира дрождевата инфекция. Диференциална диагноза. Прави се с tinea inguinalis, механична или бактериална мацерация на кожата, локализирана в интертригинозните пространства екзема, erythrasma, psoriasis inverta.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!