Състояния и заболявания

Инсуфициенция на аортната клапа

На английски език: Aortic valve insufficiency

Лечение

  • Консервативно:
    • Като при сърдечна недостатъчност
    • Профилактика на ендокардита
  • Оперативно протезиране на клапата. Индикации за операция: оптималният момент е преди развитието на левостранна сърдечна недостатъчност: т.е. в стадий III (при отделни случаи и по-рано). Прогноза: колкото в по-голяма степен функцията на лявата камера е предоперативно ограничена, толкова no-неблагоприятна е прогнозата (по отношение на оперативния риск и трайните резултати)! Поради това се препоръчва по-ранно извършване на операцията.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари