Състояния и заболявания

Инсуфициенция на аортната клапа

На английски език: Aortic valve insufficiency

Клинична картина

 • Водещ симптом е голямата амплитуда на кръвното налягане с pulsus celer et altus (пулс като "хидравличен чук"):
  • Систолното налягане е повишено (голям ударен обем)
  • Диастолното налягане е понижено (кръвен рефлукс)
  • Измерването на кръвното налягане с маншетата на Riva-Rocci може да покаже стойности от порядъка на 150 / 0 mm Hg, при което нулевата стойност представлява грешка на метода вследствие изчезване шума на Korotkoff.
 • Пулсови феномени като следствие от голямата амплитуда на налягането, например:
  • Синхронно с пулса бучене в главата
  • Видими пулсации на каротидите
  • Видим пулс на капилярите (симптом на Quincke) при лек натиск върху нокътя
  • Синхронно с пулса кимане на главата (симптом на Musset = Мюсе)
 • Сърцебиене, лесна уморяемост
 • Симптоми, предвещаващи заплашваща декомпенсация са:
  • Angina pectoris
  • Белези на левостранна недостатъчност (диспнея, белодробен застой)
 • При палпация може да се открие изместване на сърдечния удар встрани и надолу.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари