Състояния и заболявания

Инсуфициенция на аортната клапа

На английски език: Aortic valve insufficiency

Диференциална диагноза

  • Шум на Graham-Steel при релативна пулмонална инсуфициенция (вследствие пулмонална хипертония с преразтягане на клапния пръстен). Това е диастолен шум, непосредствено след пулмоналната компонента на 2-ри СТ. Липсват голяма амплитуда на налягането и пулсови феномени.
  • Отворен ductus arteriosus (Botalli) - наличие на голяма амплитуда, но и на систолно-диастолен "моторен" шум.
  • Систолно-диастолни шумове се срещат и при:
    • Артерио-венозна аневризма
    • Аорто-пулмонален прозорец
    • Перфорация при аневризма в синуса на Валсалва

Диагнозата изисква аускултация / фонограма и ехокардиография

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари