Новини

Увеличава се минималната работна заплата

Автоматично се променя размерът на всички плащания, обвързани с минималната заплата, в т.ч. и потребителската такса

Живачен сфигмоманометър
По-висока потребителска такса – по-високо кръвно налягане?

От днес минималната работна заплата в страната вече е 270 лв. Автоматично се променя размерът на партийните субсидии, възнагражденията в контролните органи на институциите и в бордовете на държавните фирми и всички останали плащания, обвързани с минималната заплата.

Добавката към пенсията на починал съпруг се повишава до 26.5%. Добавките за деца с увреждания нарастват до 183 лв. Таксата за преглед при личния лекар се увеличава на 2.70 лв., а престоят в болница – на 5.40 лв. за ден.

Източник:

Хапче

Фотограф(и): Bill Davenport
Снимка:

SXC

Реклама