Изследвания и процедури

Липиден профил

Синоними: мастен профил
На английски език: lipid profile, lipid panel, coronary risk panel

Оценка на сърдечно-съдовия риск в клиничната практика

За системна оценка на сърдечно-съдовия риск при привидно здрави (без белези на клинично или предклинично заболяване) хора в Европа експертите от Европейското кардиологично дружество (ESC) препоръчват да се използва системата SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation), въведена през 2003 г. С този модел се оценява 10-годишният риск за фатален сърдечно-съдов инцидент (не само за фатален коронарен инцидент), дължащ се на артериална атеросклероза, като за целта се използват различни диаграми за по-ниско- и по-високорисковите райони на Европа. Към нискорисковите региони се отнасят Белгия, Гърция, Италия, Испания, Люксембург, Португалия и Швейцария, докато в останалите държави, като България, сърдечно-съдовият риск е по-висок.

Системата SCORE използва общия холестерол като показател за сърдечно-съдовия риск. Впоследствие се оказва, че HDL-холестеролът допринася значително за рисковия профил, така че в обновената версия на калкулатора е включен и този показател. Общ сбор > 5%, получен при използване на тази система, посочва висок риск за фатален сърдечно-съдов инцидент през следващите 10 години.

Ролята на повишените плазмени нива на триглицеридите за сърдечно-съдов риск е обект на дългогодишен дебат. Триглицеридите на гладно показват връзка с риска при унивариантни анализи, но след отчитане на влиянието на други фактори, и особено на HDL-холестерола, ролята им намалява значително. Напоследък се обръща внимание на стойностите на триглицеридите след нахранване, които може да се окажат по-силно (и независимо от HDL-холестерола) свързани с повишен сърдечно-съдов риск.

Определят се следните категории на риск:

 • Много висок сърдечно-съдов риск:
  • установена исхемична болест на сърцето
  • захарен диабет тип 2
  • захарен диабет тип 1 при увреждане на таргетните органи
  • хронична бъбречна недостатъчност при скорост на гломерулната филтрация < 60 ml/min/1.73 m2
  • SCORE => 10%
 • Висок риск:
  • подчертано изразен единичен рисков фактор, като например фамилна дислипидемия или тежка артериална хипертония
  • SCORE => 5% и < 10%
 • Умерен риск:
  • SCORE => 1% и < 5%
 • Нисък риск:
  • SCORE < 1%

За да се преобразува 10-годишният риск за фатален сърдечно-съдов инцидент в общ 10-годишен риск за клиничнозначимо сърдечно-съдово събитие, получената стойност се умножава по три при мъжете и по четири при жените.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари