Изследвания и процедури

Липиден профил

Синоними: мастен профил
На английски език: lipid profile, lipid panel, coronary risk panel

Оценка на сърдечно-съдовия риск в клиничната практика

За системна оценка на сърдечно-съдовия риск при привидно здрави (без белези на клинично или предклинично заболяване) хора в Европа експертите от Европейското кардиологично дружество (ESC) препоръчват да се използва системата SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation), въведена през 2003 г. С този модел се оценява 10-годишният риск за фатален сърдечно-съдов инцидент (не само за фатален коронарен инцидент), дължащ се на артериална атеросклероза, като за целта се използват различни диаграми за по-ниско- и по-високорисковите райони на Европа. Към нискорисковите региони се отнасят Белгия, Гърция, Италия, Испания, Люксембург, Португалия и Швейцария, докато в останалите държави, като България, сърдечно-съдовият риск е по-висок.

Системата SCORE използва общия холестерол като показател за сърдечно-съдовия риск. Впоследствие се оказва, че HDL-холестеролът допринася значително за рисковия профил, така че в обновената версия на калкулатора е включен и този показател. Общ сбор > 5%, получен при използване на тази система, посочва висок риск за фатален сърдечно-съдов инцидент през следващите 10 години.

Ролята на повишените плазмени нива на триглицеридите за сърдечно-съдов риск е обект на дългогодишен дебат. Триглицеридите на гладно показват връзка с риска при унивариантни анализи, но след отчитане на влиянието на други фактори, и особено на HDL-холестерола, ролята им намалява значително. Напоследък се обръща внимание на стойностите на триглицеридите след нахранване, които може да се окажат по-силно (и независимо от HDL-холестерола) свързани с повишен сърдечно-съдов риск.

Определят се следните категории на риск:

 • Много висок сърдечно-съдов риск:
  • установена исхемична болест на сърцето
  • захарен диабет тип 2
  • захарен диабет тип 1 при увреждане на таргетните органи
  • хронична бъбречна недостатъчност при скорост на гломерулната филтрация < 60 ml/min/1.73 m2
  • SCORE => 10%
 • Висок риск:
  • подчертано изразен единичен рисков фактор, като например фамилна дислипидемия или тежка артериална хипертония
  • SCORE => 5% и < 10%
 • Умерен риск:
  • SCORE => 1% и < 5%
 • Нисък риск:
  • SCORE < 1%

За да се преобразува 10-годишният риск за фатален сърдечно-съдов инцидент в общ 10-годишен риск за клиничнозначимо сърдечно-съдово събитие, получената стойност се умножава по три при мъжете и по четири при жените.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари