Изследвания и процедури

Липиден профил

Синоними: мастен профил
На английски език: lipid profile, lipid panel, coronary risk panel

Двете основни липидни съставки на плазмата са холестеролът и триглицеридите.

Холестеролът (Хол, Hol) на практика се намира във всички клетки и телесни течности. Toй e съставна част на клетъчните биомембрани, прекурсор на жлъчните киселини и изходно съединение за синтеза на стероиди в надбъбречните жлези, гонадите и плацентата, както и на витамин D. Средният дневен прием на холестерол с храната варира от 400 дo 700 mg. Подобно количество холестерол се намира в червата от секрецията на жлъчните киселини и кръговрата на мукозните клетки. Въпреки че част от холестерола в човешкото тяло произхожда от хранителния прием, по-голямата част се синтезира в черния дроб. Периферните клетки и другите органи зависят до голяма степен от доставките на холестерол от плазмата.

Триглицеридите (ТГ, TG) са необходими за транспорта и съхранението на енергията в човешкото тяло.

Тъй като холестеролът и триглицеридите са неразтворими във вода, те се свързват с белтъци под формата на липопротеинови частици, за да бъдат транспортирани до тъканите и органите за изпълнението на техните метаболитни функции.

Липопротеините (ЛП, LP) се състоят от външен слой, съставен от белтъци (аполипопротеини) и полярни липиди (фосфолипиди и неестерифициран (свободен) холестерол), и вътрешна сърцевина, съставена от неутрални липиди (триглицериди) и холестеролови естери.

Според плътността cи при ултрацентрофугиране липопротеините се класифицират в 5 класа:

  • хиломикрони;
  • липопротеини с много ниска плътност (ЛПМНП, ЛМНП, VLDL = very-low-density lipoprotein);
  • липопротеини c междинна плътност (ЛПМП, ЛМП, IDL = intermediate-density lipoprotein);
  • липопротеини c ниска плътност (ЛПНП, ЛНП, LDL = low-density lipoprotein);
  • липопротеини c висока плътност (ЛПВП, ЛВП, HDL = high-density lipoprotein).

Основните липопротеини, пренасящи триглицериди, са VLDL на гладно и хиломикроните след нахранване. Главният преносвач на плазмения холестерол са LDL, които носят 65 – 70% от общия холестерол в плазмата. IDL пренасят приблизително еднакво количество триглицериди и холестерол. HDL транспортират най-малко количество плазмени триглицериди и около 20 – 30% от плазмения холестерол. Ако apoA-I е главният белтък в HDL, тo apoC и apoE присъстват в различни съотношения във всички липопротеини, с изключение на LDL, които съдържат предимно apoB-100.

Липидният профил е детайлно измерване на мазнините в кръвта. Включва изследване на общия холестерол, HDL, LDL, VLDL и триглицеридите. Препоръчително е като начален тест да се провежда пълен липиден профил, при нарушения липидният профил да се повтаря на всеки 6 седмици, а след регулирането му – на 4 – 6 месеца.

Общият холестерол („добрият“ плюс „лошият“ холестерол) се измерва в mmol/l. Желателните стойности са < 5 mmol/l.

„Добрият“ холестерол (HDL) пренася холестерола от артериалните съдове до черния дроб за следващи траснформации и елиминиране. По-висок HDL – по-добре. Стойности < 1 mmol/l се явяват рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания.

Ниско съотношение общ холестерол/HDL се асоциира с нисък риск от сърдечно-съдови заболявания. Желателните стойности са < 4 mmol/l.

„Лошият“ холестерол (LDL) представлява липопротеинови частици с ниска плътност, които се отлагат като атеросклеротични плаки по стените на артериите (атеросклероза) и могат да причинят сърдечно-съдови инциденти. Желателните нива са < 3 mmol/l, а при наличие на фамилна обремененост, захарен диабет или множество рискови фактори – и по-ниски.

VLDL-холестеролът е липопротен с много ниска плътност, който действа върху артериалната стена подобно на LDL-холестерола. Желателните нива са < 1 mmol/l.

Триглицеридите са изградени от мастни киселини и глицерол. Подобно на холестерола, те циркулират в кръвта, но се отделят като мастен резерв на тялото. След хранене нивото на триглицеридите в кръвта нараства значително. Ако организмът метаболизира мазнините правилно, нивото спада естествено. Желателните стойности са < 2 mmol/l.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари