Изследвания и процедури

Липиден профил

Синоними: мастен профил
На английски език: lipid profile, lipid panel, coronary risk panel

Двете основни липидни съставки на плазмата са холестеролът и триглицеридите.

Холестеролът (Хол, Hol) на практика се намира във всички клетки и телесни течности. Toй e съставна част на клетъчните биомембрани, прекурсор на жлъчните киселини и изходно съединение за синтеза на стероиди в надбъбречните жлези, гонадите и плацентата, както и на витамин D. Средният дневен прием на холестерол с храната варира от 400 дo 700 mg. Подобно количество холестерол се намира в червата от секрецията на жлъчните киселини и кръговрата на мукозните клетки. Въпреки че част от холестерола в човешкото тяло произхожда от хранителния прием, по-голямата част се синтезира в черния дроб. Периферните клетки и другите органи зависят до голяма степен от доставките на холестерол от плазмата.

Триглицеридите (ТГ, TG) са необходими за транспорта и съхранението на енергията в човешкото тяло.

Тъй като холестеролът и триглицеридите са неразтворими във вода, те се свързват с белтъци под формата на липопротеинови частици, за да бъдат транспортирани до тъканите и органите за изпълнението на техните метаболитни функции.

Липопротеините (ЛП, LP) се състоят от външен слой, съставен от белтъци (аполипопротеини) и полярни липиди (фосфолипиди и неестерифициран (свободен) холестерол), и вътрешна сърцевина, съставена от неутрални липиди (триглицериди) и холестеролови естери.

Според плътността cи при ултрацентрофугиране липопротеините се класифицират в 5 класа:

  • хиломикрони;
  • липопротеини с много ниска плътност (ЛПМНП, ЛМНП, VLDL = very-low-density lipoprotein);
  • липопротеини c междинна плътност (ЛПМП, ЛМП, IDL = intermediate-density lipoprotein);
  • липопротеини c ниска плътност (ЛПНП, ЛНП, LDL = low-density lipoprotein);
  • липопротеини c висока плътност (ЛПВП, ЛВП, HDL = high-density lipoprotein).

Основните липопротеини, пренасящи триглицериди, са VLDL на гладно и хиломикроните след нахранване. Главният преносвач на плазмения холестерол са LDL, които носят 65 – 70% от общия холестерол в плазмата. IDL пренасят приблизително еднакво количество триглицериди и холестерол. HDL транспортират най-малко количество плазмени триглицериди и около 20 – 30% от плазмения холестерол. Ако apoA-I е главният белтък в HDL, тo apoC и apoE присъстват в различни съотношения във всички липопротеини, с изключение на LDL, които съдържат предимно apoB-100.

Липидният профил е детайлно измерване на мазнините в кръвта. Включва изследване на общия холестерол, HDL, LDL, VLDL и триглицеридите. Препоръчително е като начален тест да се провежда пълен липиден профил, при нарушения липидният профил да се повтаря на всеки 6 седмици, а след регулирането му – на 4 – 6 месеца.

Общият холестерол („добрият“ плюс „лошият“ холестерол) се измерва в mmol/l. Желателните стойности са < 5 mmol/l.

„Добрият“ холестерол (HDL) пренася холестерола от артериалните съдове до черния дроб за следващи траснформации и елиминиране. По-висок HDL – по-добре. Стойности < 1 mmol/l се явяват рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания.

Ниско съотношение общ холестерол/HDL се асоциира с нисък риск от сърдечно-съдови заболявания. Желателните стойности са < 4 mmol/l.

„Лошият“ холестерол (LDL) представлява липопротеинови частици с ниска плътност, които се отлагат като атеросклеротични плаки по стените на артериите (атеросклероза) и могат да причинят сърдечно-съдови инциденти. Желателните нива са < 3 mmol/l, а при наличие на фамилна обремененост, захарен диабет или множество рискови фактори – и по-ниски.

VLDL-холестеролът е липопротен с много ниска плътност, който действа върху артериалната стена подобно на LDL-холестерола. Желателните нива са < 1 mmol/l.

Триглицеридите са изградени от мастни киселини и глицерол. Подобно на холестерола, те циркулират в кръвта, но се отделят като мастен резерв на тялото. След хранене нивото на триглицеридите в кръвта нараства значително. Ако организмът метаболизира мазнините правилно, нивото спада естествено. Желателните стойности са < 2 mmol/l.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари