Изследвания и процедури

Липиден профил

Синоними: мастен профил
На английски език: lipid profile, lipid panel, coronary risk panel

Препоръчителни стойности на липидните показатели

При пациенти с много висок сърдечно-съдов риск терапевтичната цел на липидопонижаващата терапия е достигане на стойности на холестерола в LDL < 1.8 mmol/l или снижаване на изходните стойности с 50% съгласно указанията на Европейското кардиологично дружество (ESC), публикувани в European Heart Journal. Най-често срещаният тип дислипидемия е повишението на общия холестерол и на LDL-холестерола.

Ниската стойност на холестерола в HDL също предразполага към по-висок сърдечно-съдов риск.

Един модел на дислипидемия, наречен „атерогенна липидна триада“, е по-често срещан от останалите дислипидемии и представлява комбинация от повишение на VLDL-холестерола с леко увеличение на триглицеридите, повишение на малките и плътни LDL-частици и намален HDL-холестерол. Този модел е особено типичен за пациентите с диабет тип 2, поради което се нарича също така „диабетна дислипидемия“.

Стойности на липидните показатели, съобразени със сърдечно-съдовия риск, съгласно възприетите в България Европейски препоръки за превенция на сърдечно-съдовите заболявания от 2007 г.
Липидни показатели Препоръчителни стойности
Общ холестерол нисък риск < 5.0 mmol/l
висок риск < 4.5 mmol/l
HDL-холестерол мъже > 1.0 mmol/l
жени > 1.2 mmol/l
LDL-холестерол нисък риск < 3.0 mmol/l
висок риск < 2.5 mmol/l
Триглицериди < 1.7 mmol/l

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари