Изследвания и процедури

Липиден профил

Синоними: мастен профил
На английски език: lipid profile, lipid panel, coronary risk panel

Препоръчителни стойности на липидните показатели

При пациенти с много висок сърдечно-съдов риск терапевтичната цел на липидопонижаващата терапия е достигане на стойности на холестерола в LDL < 1.8 mmol/l или снижаване на изходните стойности с 50% съгласно указанията на Европейското кардиологично дружество (ESC), публикувани в European Heart Journal. Най-често срещаният тип дислипидемия е повишението на общия холестерол и на LDL-холестерола.

Ниската стойност на холестерола в HDL също предразполага към по-висок сърдечно-съдов риск.

Един модел на дислипидемия, наречен „атерогенна липидна триада“, е по-често срещан от останалите дислипидемии и представлява комбинация от повишение на VLDL-холестерола с леко увеличение на триглицеридите, повишение на малките и плътни LDL-частици и намален HDL-холестерол. Този модел е особено типичен за пациентите с диабет тип 2, поради което се нарича също така „диабетна дислипидемия“.

Стойности на липидните показатели, съобразени със сърдечно-съдовия риск, съгласно възприетите в България Европейски препоръки за превенция на сърдечно-съдовите заболявания от 2007 г.
Липидни показатели Препоръчителни стойности
Общ холестерол нисък риск < 5.0 mmol/l
висок риск < 4.5 mmol/l
HDL-холестерол мъже > 1.0 mmol/l
жени > 1.2 mmol/l
LDL-холестерол нисък риск < 3.0 mmol/l
висок риск < 2.5 mmol/l
Триглицериди < 1.7 mmol/l

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари