Изследвания и процедури

Липопротеини с висока плътност (HDL-холестерол)

На английски език: HDL Cholesterol (HDL, HDL-C, High-density lipoprotein cholesterol)

Липопротеините с висока плътност (HDL) са една от петте основни групи на липопротеините, които в низходящ ред по отношение на размерите са:

  • хиломикрони;
  • VLDL;
  • IDL;
  • LDL;
  • HDL;

Липопротеините с висока плътност (HDL) позволяват да бъдат транспортирани липидите като холестерол и триглицериди в кръвта. При здрави индивиди, около тридесет процента от холестерола в кръвта се извършва от HDL.

HDL пренася холестерола от артериалните съдове до черния дроб за следващи превръщания и елиминиране. По-висок HDL е по-добре. Стойности над 1 са негативен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания. Общ холестерол / HDL –  ниско съотношение се асоциира с нисък риск от сърдечно-съдови заболявания.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари