Изследвания и процедури

Липопротеини с висока плътност (HDL-холестерол)

На английски език: HDL Cholesterol (HDL, HDL-C, High-density lipoprotein cholesterol)

Липопротеините с висока плътност (HDL) са една от петте основни групи на липопротеините, които в низходящ ред по отношение на размерите са:

  • хиломикрони;
  • VLDL;
  • IDL;
  • LDL;
  • HDL;

Липопротеините с висока плътност (HDL) позволяват да бъдат транспортирани липидите като холестерол и триглицериди в кръвта. При здрави индивиди, около тридесет процента от холестерола в кръвта се извършва от HDL.

HDL пренася холестерола от артериалните съдове до черния дроб за следващи превръщания и елиминиране. По-висок HDL е по-добре. Стойности над 1 са негативен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания. Общ холестерол / HDL –  ниско съотношение се асоциира с нисък риск от сърдечно-съдови заболявания.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!