Изследвания и процедури

Триглицериди

На английски език: Triglycerides (TG, TRIG)

Принцип на изследване на триглицеридите

Първи етап: Хидролитично разцепване на триглицеридите до глицерол и мастни киселини. Това се осъществява под въздействието на етанол и калиева основа при 50 - 60 °C или ензимно с помощта на ензимите липаза и естераза.

Втори етап: Ензимно определяне на концентрацията на глицерола с помощта на скачен оптичен тест.

 • Глицерол + АТФ ⇒глицерокиназа⇒ глицерол-3-фосфат + АДФ
 • АДФ + фосфоенолпируват ⇒пируваткиназа⇒ АТФ + пируват
 • Пируват + НАД.Н + Н+ ⇒лактатдехидрогеназа⇒ лактат + НАД +

Фотометрично се регистрира намаляването на концентрацията на индикатора НАД.Н и се използва за изчисляване на концентрацията на триглицеридите. Освен триглицеридите "се залавя" и свободният глицерол в плазмата (серума). При тежко физическо натоварване неговата концентрация в плазмата нараства и поради това може да бъде отчетена фалшиво повишена концентрация на триглицеридите. Влиянието на свободния глицерол може да бъде изключено, ако определянето се извърши със и без хидролиза. Освен свободния холестерол при изследването се "залавят" и моно- и диглицеридите. В кръвната плазма те се намират само в изключително ниски концентрации и поради това не оказват влияние на резултатите.

Референтни граници

 • Новородени: 0,25 - 0,95 mmol/l
 • Кърмачета: 0,35 - 1,15 mmol/l
 • Деца: 0,40 - 1,40 mmol/l
 • Жени до 40 години, мъже до 30 години:
  • Референтен обхват: 0,35 - 1,50 mmol/l
  • Граничен обхват: 1,51 - 1,80 mmol/l
 • Жени над 40 години, мъже над 30 години:
  • Референтен обхват: 0,50 - 1,70 mmol/l
  • Граничен обхват: 1,71 - 2,40 mmol/l

Интерпретация на резултатите

Повишена концентрация се установява:

 • постпрандиално (неправилна подготовка за изследване);
 • при хиперлипопротеинемии;

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари