Изследвания и процедури

Триглицериди

На английски език: Triglycerides (TG, TRIG)

Принцип на изследване на триглицеридите

Първи етап: Хидролитично разцепване на триглицеридите до глицерол и мастни киселини. Това се осъществява под въздействието на етанол и калиева основа при 50 - 60 °C или ензимно с помощта на ензимите липаза и естераза.

Втори етап: Ензимно определяне на концентрацията на глицерола с помощта на скачен оптичен тест.

 • Глицерол + АТФ ⇒глицерокиназа⇒ глицерол-3-фосфат + АДФ
 • АДФ + фосфоенолпируват ⇒пируваткиназа⇒ АТФ + пируват
 • Пируват + НАД.Н + Н+ ⇒лактатдехидрогеназа⇒ лактат + НАД +

Фотометрично се регистрира намаляването на концентрацията на индикатора НАД.Н и се използва за изчисляване на концентрацията на триглицеридите. Освен триглицеридите "се залавя" и свободният глицерол в плазмата (серума). При тежко физическо натоварване неговата концентрация в плазмата нараства и поради това може да бъде отчетена фалшиво повишена концентрация на триглицеридите. Влиянието на свободния глицерол може да бъде изключено, ако определянето се извърши със и без хидролиза. Освен свободния холестерол при изследването се "залавят" и моно- и диглицеридите. В кръвната плазма те се намират само в изключително ниски концентрации и поради това не оказват влияние на резултатите.

Референтни граници

 • Новородени: 0,25 - 0,95 mmol/l
 • Кърмачета: 0,35 - 1,15 mmol/l
 • Деца: 0,40 - 1,40 mmol/l
 • Жени до 40 години, мъже до 30 години:
  • Референтен обхват: 0,35 - 1,50 mmol/l
  • Граничен обхват: 1,51 - 1,80 mmol/l
 • Жени над 40 години, мъже над 30 години:
  • Референтен обхват: 0,50 - 1,70 mmol/l
  • Граничен обхват: 1,71 - 2,40 mmol/l

Интерпретация на резултатите

Повишена концентрация се установява:

 • постпрандиално (неправилна подготовка за изследване);
 • при хиперлипопротеинемии;

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари