Изследвания и процедури

Холестерол в ЛПВП и ЛПНП (липопротеини с висока и ниска плътност)

Принцип на изследването

Под въздействието на фосфо-волфрамова киселина и Mg++ йони се утаяват липопротеините, които съдържат аполипопротеин В (ЛПМНП и ЛПНП). Чрез центрофугиране те се прикрепват към утайката. Надстоящата течност, в която се намират ЛПВП се използва за определяне на холестерол.

Концентрацията на намиращия се в ЛПНП холестерол се получава чрез изчисление:

Холестерол в ЛПНП = общ холестерол - холестерол в ЛПВП - холестерол в ЛПМНП

Концентрацията на холестерола в ЛПМНП се получава приблизително, като се умножи количеството на триглицеридите в серума в mmol/l c фактора 0,454.

Холестерол в ЛПНП = общ холестерол - холестерол в ЛПВП - 0,454 серумни триглицериди (mmol/l)

Това изчисление предполага пълно преципитиране на липопротеините, които съдържат аполипопротеин В.

Това не може да бъде осъществено при:

  • хипертриглицеридемия с концентрация на триглицеридите над 4,5 mmol/l
  • наличие на хиломикрони
  • наличие на ЛПМП (бета-ЛПМНП при хиперлипопротеинемия тип III)

По време на преципитацията от холестерола се получава непостоянно количество делта-3,5-холестадиен, който пречи на последващото надеждно определяне на холестерола. Алтернативни решения са определянето на холестерола в липопротеините след ултрацентрофугиране и имунологичното определяне на аполипопротеините А и В.

Референтни граници

Холестерол в ЛПВП:

  • Жени: 1,3 - 1,8 mmol/l;
  • Мъже: 1,0 - 1,5 mmol/l;

Този референтен обхват съответствува на т.нар. "стандартен риск" за възникване на атерогенно съдово заболяване. Стойности над тези граници съответствуват на повишен риск, стойности под долната граница - на намален риск.

Холестерол в ЛПНП:

  • Жени до 40 години, мъже до 30 години: 1,6 - 4,5 mmol/l;
  • Жени над 40 години, мъже над 30 години: 2,1 - 5,6 mmol/l;

Интерпретация на резултатите

Изследването е полезно при:

  • различаване на хиперлипопротеинемия тип lI b от тип IV;
  • преценка на нуждата от лечение на хиперлипопротеинемии със стойности на общия холестерол в граничния обхват, съответно на болни с повишен атерогенен риск и стойности на общия холестерол в референтните граници. Показано е диетично и /или медикаментозно лечение, когато стойностите на холестерола в ЛПВП и ЛПНП сочат повишен атерогенен риск;

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари