Състояния и заболявания

Заушка (епидемичен паротит)

На английски език: Mumps (epidemic parotitis)

Диференциална диагноза

  • Камъни в паротидния канал
  • Гноен паротит
  • Паротиден тумор (ехография, УНГ-консултация)

Диагноза

  • Клинична картина
  • Серологични данни:
    • PCK (реакция за свързване на комплемента) - най- малко четирикратно нарастване на титъра.
    • ELISA (нарастването на IgM доказва наличието на прясна инфекция!)
  • Възможно е доказване на вируса

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари