Състояния и заболявания

Заушка (епидемичен паротит)

На английски език: Mumps (epidemic parotitis)

Усложнения при заушка

  • Панкреатит
  • Орхит (25% от мъжете), евентуално с развитие на стерилитет, тиреоидит
  • Относително често засягане на ЦHC (обикновено менингит (25%) с добра прогноза, рядко менингоенцефалит със сериозна прогноза)
  • В редки случаи вероятно индуциране на диабет от I тип

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари