Състояния и заболявания

Заушка (епидемичен паротит)

На английски език: Mumps (epidemic parotitis)

Лечение при заушка

  • Симптоматично, топли маслени превръзки върху жлезата, кашава храна, хигиена на устната кухина
  • При застрашените пациенти или при усложнено протичащите случаи се прави хиперимунен глобулин срещу заушка
  • При панкреатит: нулева диета (вижте статията "Панкреатит")
  • При орхит: високо разполагане на тестисите, противовъзпалителни препарати и кортикостероиди

Важно!: Забранява се посещението на обществени институции най-малко за една седмица след отзвучаването на отока на жлезата.

Профилактика

  • Активна: имунизация с отслабена жива ваксина
  • Пасивна: Имуноглобулин срещу заушка, например при новородени от майки, които са болни от епидемичен паротит

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари