Състояния и заболявания

Придобити клапни пороци на сърцето

Повечето от придобитите пороци на сърдечните клапи са предизвикани от ревматичен ендокардит, който може да предшества с 10 - 20 години тяхната манифестация. В болшинството от случаите се засягат клапите на лявата камера, които са подложени на по-силно механично натоварване (абсолютната стойност на налягането и неговият градиент са по-високи в лявата сърдечна половина).

Локализация на клапната малформация:

Митралната клапа се засяга изолирано в повече от 50% от случаите. Комбинирано увреждане на митралната и аортната клапа се наблюдава в около 30%. Следователно митралната клапа е засегната в 80% от случаите. Аортната клапа се засяга изолирано в около 15%. Придобитите органични клапни пороци на дясното сърце като цяло са рядко срещани и често са следствие на бактериален ендокардит у наркомани, които ползват венозен достъп. В болшинството от случаите се касае за релативна клапна инсуфициенция:

  • Релативна инсуфициенция на пулмоналната клапа вследствие преразтягане на клапния пръстен в случаи на тежка пулмонална хипертония с различна генеза; При аускултация се чува шумът на Graham - Steel (високочестотен decrescendo шум, непосредствено след пупмоналната сьставка на 2-ри сърдечен тон, с пунктум максимум (p.m.) над пулмоналната клапа.
  • Релативна трикуспидална инсуфициенция вследствие преразтягане на клапния пръстен при дилатация на десния вентрикул (в рамките на дясна сърдечна недостатъчност с различна генеза). При аускултация се открива "духащ" холосистолен шум с пунктум максимум (p.m.) в 4 - то междуребрие вдясно парастернално.

От решаващо значение за функционалната способност на сърцето е видът на обременяване, което настъпва в резултат на клапния порок:

  • Обемно обременяване при клапна недостатъчност с регургитация: то има по-благоприятна прогноза
  • Тензионното обременяване при клапни стенози е с по-неблагоприятна прогноза

В зависимост от тежестта на субективните оплаквания при пороците се различават четири степени (New York Heart Association - NYHA):

  • I.: Липсват оплаквания
  • II.: Оплаквания при по-тежки физически натоварвания
  • III.: Оплаквания при леки физически натоварвания
  • IV.: Оплаквания при покой (сърдечна декомпенсация и залежаване на легло)

Терапевтична стратегия и прогноза

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!