Състояния и заболявания

Придобити клапни пороци на сърцето

Усложнения след протезиране на клапи

 • Клапна дисфункция:
  • Дехисценция (разхлабване) на конците и паравалвуларна фисура
  • Механични клапни увреждания, например счупване
  • При биологичните протези дегенеративните увреждания нарастват значимо след 7-та година от операцията.
 • Тромбози, емболии - най-голям риск от емболии има при:
  • Стоманени протези и такива от изкуствен материал
  • Митрални пороци с дилатирано ляво предсърдие (> 55 mm в диаметър) и предсърдно мъждене
  • Липса или лошо проведена антикоагулантна терапия
 • Механична вътресъдова хемолиза: тя зависи от клапния градиент на налягането и от скоростта на кръвния ток.  При добре функциониращи интактни клапни протези механичната хемолиза е незначителна и обикновено се изразява единствено с леко повишаване на LDH. При клапни увреждания хемолизата нараства. Диагноза: LDH и HBDH се повишават, хаптоглобина се понижава (при тежка хемолиза даже не може да бъде доказан), ретикулоцитите се повишават, индиректният хемоглобин се повишава, има фрагментоцитоза. При Нb в норма = компенсирана хемолиза. Понижен Нb = декомпенсирана хемолиза = хемолитична анемия
 • Протезен ендокардит (у 4% от пациентите в продължение на 10 г.):
  • Ранен ендокардит (в рамките на първите 60 дни след операцията): причинителите обикновено са стафилококи, грамотрицателни бактерии и гъбички
  • Късен ендокардит: причинителите често са същите, както при "класическия" бактериален ендокардит (алфа - и бета - хемолитичните стрептококи, ентерококи и други).

Диагнозата се подозира при новопоявили се клапни шумове и/или променени тонове на отваряне/затваряне, фебрилитет, положителни кръвни култури

Профилактиката е антибиотична профилактика на ендокардита преди предприемането на диагностични и терапевтични вмешателства (виж статията "Бактериален ендокардит").

 • Сърдечна недостатъчност - в по-късен етап - съществуват три причини:
  • Клапна дисфункция (Диагноза с цветен доплер)
  • Придружаваща хипертония и/или коронарна болест на сърцето
  • Предоперативно увреждане на сърдечния мускул обикновено при твърде закъсняла клапна подмяна! Функционалното състояние на миокарда преди операцията определя в голяма степен дългосрочната прогноза!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари