Състояния и заболявания

Придобити клапни пороци на сърцето

Съдържание

 1. Придобити клапни пороци на сърцето
 2. Лечение на придобитите клапни пороци на сърцето
 3. Усложнения след протезиране на клапи

Лечение на придобитите клапни пороци на сърцето

Консервативно лечение: вижте статията "Сърдечна недостатъчност"

Оперативно лечение:

 • Способи, при които клапите се съхраняват:
  • Реконструкция
  • Комисуротомия
 • Подменяне на клапите е възможно с:
  • Биологични протези:
  • Сърдечни клапи от трупове (Homograft / хомо-присадка)
  • Сърдечни клапи от свине (Heterograft / хетеро-присадка)
 • Механични протези:
  • Топчести протези (Starr - Edwards, Smeloff - Cutter)
  • Еднопластинчати протези
  • Двупластинчати (двукрили) протези (например St. Jude-Medical). При централен ток показват добра хемодинамика и относително ниска честота на тромбемболиите

Преценка на способите:

 • Когато е възможно, методите със съхраняване на клапите са за предпочитане, тъй като те показват хемодинамични предимства пред методите на протезиране с изкуствени клапи.
 • За всички механични клапи е характерно, че проявяват тромбогенно действие вследствие промени в динамиката на кръвния поток и наличието на чужда за организма повърхност. Поради това се налага провеждането на доживотна антикоагупантна терапия.
 • Въпреки, че при биопротезите не е необходимо системно дълготрайно антикоагулантно лечение, приложението им е ограничено. Това се дължи на техния ограничен живот. Трябва да се има предвид високият риск при реоперация. Поради това биопротезите намират най-голямо приложение у по-възрастни болни.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари