Състояния и заболявания

Персистиращ артериален проток (ductus Botalli persistens)

Синоними: Отворен ductus Botalli, отворен артериален проток
На английски език: Patent ductus arteriosus (PDA), ductus Botalli persistens, ductus arteriosus persistens, ductus arteriosus Botalli

Лечение

  • Консервативно:
    • Опит за медикаментозно затваряне на персистиращия дуктус чрез внос на простагландинови инхибитори например Indomethacin (усложнения: чревни кръвотечения, бъбречна недостатъчност).
    • При компенсиращ тип PDA (например атрезия на пулмоналната клапа, при която животът е възможен единствено при наличието на отворен дуктус), се дава Prostaglandin E1, за да може протокът да остане отворен, докато стане възможно извършването на оперативна интервенция.
    • Профилактика на ендокардита и евентуално лечение на сърдечната недостатъчност
  • Катетърна оклузия на дуктуса
  • Оперативно лечение: налага се двойна лигатура на дуктуса или прошиване на съдовите чуканчета; Коригират се придружаващите аномалии. Индикации: всеки такъв порок е показан за оперативно лечение (независимо от големината на ляво-десния шънт - LRS), тъй като съществува опасност от бактериален ендокардит. Противопоказания за оперативно лечение: синдром на Eisenmenger.

Прогноза

При недоносените в 75% от случаите през първата седмица от живота се стига до спонтанно затваряне на дуктуса, след третия месец това се наблюдава по-рядко. Ако дуктусът се оперира преди появата на усложнения, оперативната смъртност е ниска (около 1%) и продължителността на живота е нормална.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари