Състояния и заболявания

Персистиращ артериален проток (ductus Botalli persistens)

Синоними: Отворен ductus Botalli, отворен артериален проток
На английски език: Patent ductus arteriosus (PDA), ductus Botalli persistens, ductus arteriosus persistens, ductus arteriosus Botalli

Патофизиология

Ductus arteriosus Botalli представлява фетална пряка връзка между a. pulmonalis и началната част на aorta descendens, при което се заобикаля белодробното кръвообръщение. След раждането, вследствие покачването на р02 в кръвта, се стига до спазъм и затваряне на протока, който през следващите седмици облитерира. У недоносени и при деца с рубеолна ембриопатия затварянето може да се забави или въобще да не се осъществи. При PDA постнаталното понижаване на белодробното съдово съпротивление води до обръщане на феталния дясно-ляв шънт в ляво-десен шънт (LRS). При това шънтовият обем зависи от диаметъра на дуктуса и съотношението между съпротивленията на пулмоналното и системното кръвообръщение (Rp/Rs). Шънтът води до обемно обременяване на ляватя камера и на белодробното кръвообръщение.

Усложненията при голям ляво-десен шънт са:

  • Левостранна сърдечна недостатъчност
  • Обратима пулмонална хипертония
  • Тензионно обременяване/хипертрофия на дясната камера
  • Развитие на необратима пулмонална склероза с обръщане на шънта и централна цианоза (синдром на Eisenmenger)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари