Състояния и заболявания

Персистиращ артериален проток (ductus Botalli persistens)

Синоними: Отворен ductus Botalli, отворен артериален проток
На английски език: Patent ductus arteriosus (PDA), ductus Botalli persistens, ductus arteriosus persistens, ductus arteriosus Botalli

Клинична картина

 • Пациентите с малък шънт нямат оплаквания
 • Пациентите с голям шънт имат оплаквания, подобни на тези при междукамерен дефект (ventricular septal defect - VSD), a именно:
  • Левостранна сърдечна недостатъчност с диспнея при натоварване, евентуално тахипнея
  • Смутено развитие на детето, нарушено кърмене 
  • Склонност към пулмонални инфекции
  • Често систолен фремисман (2-ро ляво междуребрие парастернално)
  • При голям ляво-десен шънт е налице голяма амплитуда на кръвното налягане при ниска диастолна стойност, т.е. pulsus celer et altus (като при аортна инсуфициенция)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари