Състояния и заболявания

Недостатъчност на предния дял на хипофизата

Синоними: хипопитуитаризъм

Лечение

  • Каузално лечение: например лечение на хипофизния тумор
  • Заместително лечение с хормони:
    • Гонадотропната функция се коригира с: мъже: 250 mg тестостерон (Testoviron depot) на всеки 3 - 4 седмици i.m., жени: комбинация от естрогени и гестагени под гинекологичен контрол
    • Тиреотропна функция: L-тироксин
    • Кортикотропна функция: кортизон 25 - 37,5 mg/ден или хидрокортизон 20 - 30 mg/ден; при това 2/3 от дозата се дава сутрин, a 1/3 - следобед
    • Соматотропна функция: при деца с джуджешки ръст се провежда лечение с СТХ, произведен пo генна технология

Дозирането на хормоните се определя в зависимост от клиничната находка и контролните изследвания на периферните хормони (тироксин, кортизол и др.). Проблемът при провеждането на заместително лечение е свързан с оптимизирането в условия на свръхнатоварвания, например инфекции, операции и други, при което дозата на глюкокортикоидите се повишава няколкократно; когато пероралният прием не е възможен се пристъпва към парентерално лечение! При хипофизна кома е особено важен бързият внос на глюкокортикоиди и глюкоза (100 - 200 mg хидрокортизон в 5%-ен глюкозен разтвор). Едва след това се провежда заместително лечение с щитовидни хормони.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари