Състояния и заболявания

Недостатъчност на предния дял на хипофизата

Синоними: хипопитуитаризъм

Диагноза

 • Анамнестични данни и клинично протичане
 • Ендокринологична функционална диагностика - освен понижените базални стойности на хормоните от предния дял се наблюдава недостатъчно стимулиране на хипофизата след прилагане на рилизинг хормони (ТРХ, КРХ, СТРХ, ЛХРХ).
  • Тиреотропна функция: ниска базална концентрация на ТТХ и тироксин с липса, съответно недостатъчно повишение след ТРХ-тест.
  • Кортикотропна функция: ниско базално ниво на АКТХ/кортизола с недостатъчно нарастване след даването на КРХ
  • Соматотропна функция: недостатъчно нарастване на СТХ след даването на СТРХ
  • Гонадотропна функция: ЛХ и ФСХ базално и след даването на рилизинг хормон на ЛХ (ЛХРХ)са понижени, ниско е нивото на базалния тестостерон, съответно естрадиол
  • Лактотропна функция: определяне на пролактиновото ниво базално и след ТРХ-тест. При панхипопитуитаризъм е понижено и нивото на пролактина, a при наличието на хипоталамични процеси вследствие отпадането на допаминовата секреция (пролактинов инхибиращ фактор - ПИФ или PIF) пролактинът по-често е повишен.
 • Топична диагностика на хипофизния процес (изключване на тумор): ЯМР, КАТ

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари