Състояния и заболявания

Изгаряне

Изгарянето е травма, която настъпва при директен контакт на тялото с термичен агент (течност, обект, огън) – пламъкови изгаряния, с химикали (киселини, основи, фенол, фосфор) - химическо изгаряне, с източник на електричество (високоволтов ток, поражения от светкавици) - електрически изгаряния, или може да бъде усложнение на тъпа или пенетрираща травма – транспортен инцидент с горящо моторно превозно средство, взрив, или височинна травма с падане в горяща среда. Тежките изгаряния често се усложняват и от въздействието на инхалаторни агенти – горещ въздух, пушек, въглероден окис.

Важно е да се определи кой пациент трябва да бъде хоспитализиран или насочен към специализиран център, каква терапия може да се приложи в спешно отделение без да се повиши риска при болния, а при по-тежките изгаряния – определяне на приоритетите на първоначалните доболнични действия – поддържане на дихателните пътища и вентилацията, терапия на шоковото състояние и третиране на асоциирани с механична травма увреди. Рискът от изгаряния е най-висок във възрастта между 18 и 35 години, докато изгарянията с гореща течност са най-чести във възрастта от 1 до 5 години и при пациенти в старческа възраст. Общият леталитет при изгаряния е 4 %.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари