Състояния и заболявания

Изгаряне

Изгарянето е травма, която настъпва при директен контакт на тялото с термичен агент (течност, обект, огън) – пламъкови изгаряния, с химикали (киселини, основи, фенол, фосфор) - химическо изгаряне, с източник на електричество (високоволтов ток, поражения от светкавици) - електрически изгаряния, или може да бъде усложнение на тъпа или пенетрираща травма – транспортен инцидент с горящо моторно превозно средство, взрив, или височинна травма с падане в горяща среда. Тежките изгаряния често се усложняват и от въздействието на инхалаторни агенти – горещ въздух, пушек, въглероден окис.

Важно е да се определи кой пациент трябва да бъде хоспитализиран или насочен към специализиран център, каква терапия може да се приложи в спешно отделение без да се повиши риска при болния, а при по-тежките изгаряния – определяне на приоритетите на първоначалните доболнични действия – поддържане на дихателните пътища и вентилацията, терапия на шоковото състояние и третиране на асоциирани с механична травма увреди. Рискът от изгаряния е най-висок във възрастта между 18 и 35 години, докато изгарянията с гореща течност са най-чести във възрастта от 1 до 5 години и при пациенти в старческа възраст. Общият леталитет при изгаряния е 4 %.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!