Състояния и заболявания

Изгаряне

Критерии за хоспитализация

Критерии за хоспитализация при пациент с изгаряне са следните:

 • Втора степен изгаряния > 15 % от телесната повърхност
 • Трета степен изгаряния > 5 % от телесната повърхност
 • При пациенти в старческа възраст с хронични придружаващи заболявания
 • Деца с втора степен изгаряния > 10 % от телесната повърхност
 • Деца с трета степен изгаряния > 3 % от телесната повърхност
 • Пациенти с инхалационна увреда или механична травма
 • Пациенти с изгаряния на лицето, ръцете, перинеума или ходилата
 • Пациенти с циркумферентни изгаряния и такива, обхващащи ставите
 • Пациенти с химически и електрически изгаряния
 • Имунокомпрометирани пациенти
 • Деца с данни за изгаряне вследствие насилие
Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!