Състояния и заболявания

Изгаряне

Анамнеза

Анамнезата трябва да включва всички детайли около инцидента:

  • Топлинен източник – течност (гореща вода), пламък (по-често дълбоки изгаряния), електрически ток, обект или химикал
  • Обстоятелства около инцидента – място: открита или закрита среда (инхалация на пушечни газове, отравяне с въглероден окис, инхалационна увреда на дихателните пътища), комбинирана травма – механична травма с изгаряне – експлозия, шрапнели, стъкло, пътно-транспортно произшествие
  • Изминало време от началото на инцидента, време за експозиция на кожата
  • Алергии, медикаменти, минали заболявания, последно хранене, обстоятелства около инцидента – AMPLE ( Allergies, Medications, Past history, Last meal, Events) или ПОМПА - Последно хранене, Обстоятелства около инцидента, Медикаментозна терапия, Придружаващи заболявания, Алергии.
Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!