Състояния и заболявания

Изгаряне

Критерии за триаж в специализиран център по изгаряния

По-надолу са изредени критериите за сортировка на пациентите в специализиран център за изгаряне и категоризацията на тежестта на изгарянията.

Критерии за триаж в специализиран център по изгаряния:

 • Втора степен изгаряния > 10 % при деца и при възрастни > 50 години
 • Втора степен изгаряния > 20 % при всички останали възрастови групи
 • Трета степен изгаряния > 5 %
 • Втора или трета степен изгаряния с функционална или козметична заплаха –
 • изгаряния на лицето, ръцете, стъпалата, гениталиите, перинеума и основните
 • стави, независимо от площта
 • Електрически изгаряния, включително поражения от светкавици
 • Химически изгаряния
 • Изгаряния с вероятна инхалационна увреда
 • Изгаряния при пациенти с тежки придружаващи заболявания
 • Изгаряния, съчетани с механична травма
 • Циркумферентни изгаряния на крайниците или гърдите

Категоризация на тежестта на изгарянията:

Тежко изгаряне

 • Над 25 % от телесната повърхност, над 20 % при деца
 • Функционално значително увреждане на ръцете, лицето, ходилата или перинеума
 • Съчетание с механична травма или тежък коморбидитет

Умерено тежко изгаряне

 • 15 до 25 % от телесната повърхност, 10 до 20 % при деца
 • Без засягане на лицето, ходилата, перинеума и ръцете
 • Без електрическа увреда, без инхалационна увреда, без съпътстваща механична травма

Леко изгаряне

 • Под 5 % от телесната повърхност
 • Без засягане на лицето, ходилата, перинеума и ръцете
 • Без електрическа увреда, без инхалационна увреда, без съпътстваща механична травма
Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!