Състояния и заболявания

Имунни дефекти

Синоними: имунодефицитни синдроми, имунопатии

Група от разнородни състояния, свързани с единични или множествени дефекти в имунната система, характеризиращи се клинично с повишена склонност към инфекции с последващо остро, рекурентно или хронично заболяване

Първични вродени имунни дефекти:

  • Вид > 200
  • Честота 1 / 2 000
  • Европа 1 / 250 - 500, около  2 000 000
  • България около 30 000
  • Възраст 80% < 20 г.
  • Пол 70% мъже

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!