Състояния и заболявания

Имунни дефекти

Синоними: имунодефицитни синдроми, имунопатии

Вторични придобити имунни дефекти

Те се подразделят на:

 • Дефекти на В - лимфоцитите (синдроми на недоимък на антитела), например:
  • Синдроми на белтъчна загуба с тънкочревна или бъбречна генеза
  • Неходжкинови лимфоми от В-тип, особено плазмоцитом и CLL
  • Спленектомия, рентгенова терапия
 • Дефекти на Т-лимфоцитите:
  • Вирусни инфекции: HIV, CMV (цитомегаловирус), EBV (вирус на Ebstein-Bar), вирусът на морбили и други
  • Бактериални инфекции с Mycobacterium tuberculosis и М. leprae
  • Белтъчен недоимък (малнутриция)
  • М. Hodgkin и неходжкинови лимфоми от Т-тип
  • Лечение с кортикостероиди, имуносупресори
 • Съчетани дефекти на Т- и В-лимфоцитите, например:
  • Цитостатично лечение
  • Уремия
  • Изгаряния
  • Множествена травма

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари