Състояния и заболявания

Имунни дефекти

Синоними: имунодефицитни синдроми, имунопатии

Диагноза на имунните дефекти

 • Анамнеза, клинична картина + лабораторни данни. Необходимо е да се изготвят:
  • Кръвна картина, брой на лимфоцитите, диференциране на Т- и В-клетките, Т-хелперите и Т-супресорите, съотношението Т-х/Т-с
  • Имуноглобулини-количествено определяне: IgG със подтипове, IgA, IgM
  • Кожен тест за изследване функцията на Т-лимфоцитите с т. нар. гесаll-антигени (например Multitest Merieux)
  • Анализ на системата на комплемента
  • Специални изследвания: например биопсия на костен мозък и лимфен възел с хистологично изследване

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари